KV EW 45K Baruplan (role=10 m2)   (7031)

KV EW 45K Baruplan (role=10 m2)  (7031)
asfaltový modifikovaný SBS hydroizolační pás s vložkou z umělohmotné rohože s odolností proti prorůstání kořenů dle LDA, EN a FLL
Prodejní cena s DPH:
229,60 Kč
Horní strana : jemný písek
Spodní strana: rychle tavitelná kašírovací folie
Požadavky dle: EN 13707, ÖNORM B 3660 (E-KV-4 WF),
Použití: vrchní, podkladní a mezilehlá vrstva vícevrstvých střešních systémů zelených střech
Zpracování: Plnoplošně natavený (s podélnými ( min. 80 mm ) i příčnými přesahy ( min. 100 mm ).

Je třeba dodržet všechny příslušné normy a směrnice

Balení: 18 roli na paletě = 180 m2/paletě

Výrobní kód: H 52010
Množství skladem:
0,000 m2
Č.zboží:
7031
Výrobce:
Büsscher & Hoffmann GmbH