Převzetí zásilky od dopravce

26. 2. 2015
Zásilku rozbalte a zkontrolujte i v případě, že není obal zásilky porušen! Při překládání a manipulaci u dopravce může (především u delších žlabů a svodů) dojít k poškození, které není v zabaleném stavu patrné (promáčknutí, odření laku apod.). V případě poškození jeho rozsah zaznamenejte do dokladů přepravce a reklamujte u nás dle reklamačního řádu. V takovém případě můžeme následně uplatnit náhradu škody na přepravci a na jeho náklady zaslat náhradní zboží. Pokud by nebylo možné výše uvedeným způsobem zásilku z nějakých důvodů zkontrolovat, napište do přepravní dokumentace při podpisu „převzal s výhradou možnosti poškození při přepravě". Potvrdíte-li, že jste zboží převzali bez výhrady, tedy nepoškozené, dopravce reklamaci neuzná!!!

Přijde-li zboží s viditelným poškozením obalu, zásilku prosím rozbalte, rozsah poškození zaznamenejte do dokladů dopravce a podepište její převzetí. Poškozené zboží reklamujte u nás dle reklamačního řádu, zašleme náhradní zboží na náklady dopravce. Můžete se rovněž rozhodnout zásilku, která je přepravou viditelně poškozena, nepřevzít.